Gottland-Huggare

sword

SKU: 302 Category:

Description

Extremly rare “Huggare”? of Gottland garnison M1810. Gotland Nationalbev?ring – Gotland “homeguard” were organized during late napoleonic wars period. They consisted of locals and were not to be used outside the island. About 550 Gotland huggare are belived to be manufactured. Swedish historians contend if this was a fighting weapon or? sappers tool. Some even say it was designed for marine use, but it is not very likely. Unusual blade shape.

Gotland Nationalbev?ring – si?y samoobrony Gotlandii zosta?y zorganizowane pod koniec okresu wojen napoleo?skich. Sk?ada?y si? z czego? w rodzaju przeszkolonego i utrzymywanego w gotowo?ci pospolitego ruszenia i nie mog?y byc u?yte poza granicami wyspy. Wyprodukowano ok. 550 sztuk tego modelu. Szwedzcy historycy spieraj? si? na ile by?a to bro? bojowa, a na ile tasak saperski. Niekt?zy uwa?aj? nawet,?e by?a to bro? marynarska, ale jest to ma?o prawdopodobne. Wyj?tkowy kszta?t g?owni.?