Vetterli 1870/87 short

knife

SKU: 189 Category:

Description

Bagnet do karabinu Vetterli-Vitali m. 1870/87 oraz Vetterli -Vitali TS. Podobne do przedstawionego powy?ej lecz z kr?tk? spr?yn? – rzadszy. Wi?kszo?? mia?a pierwotne ebonitowe ok?adki wymienione p?niej na drewniane. U Kieslinga 408Ita